top of page

Algemene voorwaarden 

Marleen Sportmassage verleent geen medische behandelingen. Bij medische klachten dient u een arts of een specialist te consulteren. Mocht u medische klachten hebben dan verwacht ik ook dat u mij dit verteld.

 

U maakt uit vrije wil gebruik van de diensten van Marleen Sportmassage. Marleen Sportmassage kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, welke ook, die uit deelneming aan massage en/of behandeling en/of gebruikmakend van andere diensten voortvloeien.

 

In verband met uw en mijn hygiëne verzoek ik u om fris gedoucht naar de praktijk te komen. Indien dit niet het geval is kan ik de behandeling weigeren, maar worden de kosten wel in rekening gebracht.

Marleen Sportmassage beschikt niet over een PIN-apparaat. U wordt verzocht contant (bij voorkeur gepast) direct na de behandeling af te rekenen.

 

Indien u de behandeling wilt verplaatsen of annuleren moet dit 24 uur voor aanvang van de geplande behandeling.

Vergeet u uw afspraak dan kan de een keer gebeuren, bij de 2e keer dat u een afspraak vergeet, te laat annuleert of verzet ben ik genoodzaakt u een factuur te sturen. 

 

Mocht u te laat op uw afspraak komen dan word de behandeling ingekort.

 

Met het maken van een afspraak gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden en verplicht u zich tot het betalen van de kosten voor de afgesproken behandeling.

 

bottom of page