Privacyverklaring 

Marleen Sportmassage vindt het belangrijk dat jouw persoonsgegevens beschermd worden. Daarom wil ik jullie duidelijk maken welke persoonsgegevens ik verzamel, waarom en hoe ik hier mee omga. Ik doe er alles aan om jouw privacy te beschermen en ga er daarom zorgvuldig mee om.

Marleen Sportmassage houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG),

 

Marleen Sportmassage, gevestigd aan Laagstraat 28, 5368 AR Haren NB, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Mocht je na het lezen van deze privacyverklaring, of in het algemeen, vragen of opmerkingen hebben dan kun je contact met mij opnemen.

 

Contactgegevens:

Marleen van Dorst

Laagstraat 28

5368 AR Haren NB

06-13669136

info@marleensportmassage.nl

www.marleensportmassage.nl

 

Marleen van Dorst is de Functionaris Gegevensbescherming van Marleen Sportmassage ik ben te bereiken via info@marleensportmassage.nl.

 

Persoonsgegevens die ik verwerk

Marleen Sportmassage verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je

een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Woonplaats

- Geboortedatum

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie, intakegesprek of telefonisch 

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Marleen Sportmassage verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gezondheid

- medische gegevens

Minderjarigen

Marleen Sportmassage verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger, hier schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerken

Marleen Sportmassage verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Administratie doeleinden

- Het vastleggen / bijhouden van de voortgang van de behandeling

- Verzenden van nieuwsbrief en/of reclamefolder

- om contact met je op te kunnen nemen indien nodig

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Marleen Sportmassage neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het

gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ik zelf) tussen zit. Marleen Sportmassage gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:  het online inplannen van een afspraak en of verzenden van een bericht. Hierbij word er gevraagd naar: naam, e-mailadres en telefoonnummer.

 

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Marleen Sportmassage bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Je persoonsgegevens bewaar ik zolang je klant bent bij mij. Ben je meer dan een jaar niet geweest dan verwijder ik je gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Marleen Sportmassage verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke

verplichting. Ik zal pas persoonsgegevens met derde delen na jouw toestemming. Ik vraag dus altijd toestemming.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Marleen Sportmassage gebruikt allen technische cookies. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan mijn website word opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Marleen Sportmassage gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruikersgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoeven werkt. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marleen Sportmassage en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een andere, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming

of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marleensportmassage@outlook.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is

gedaan, vragen ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met

nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageer zo snel mogelijk, tenminste binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

 

 

Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Marleen Sportmassage neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem

dan contact op met mij via info@marleensportmassage.nl

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden. Ik adviseer je om regelmatig de privacyverklaring door te nemen. Laatste wijziging januari 2020.

 

Vragen

Wanneer je naar aanleiding van mijn privacyverklaring nog vragen / opmerkingen hebt dan verneem ik deze graag. Neem dan contact op met mij.

 

Klachten

Marleen Sportmassage wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen, ik vraag je om contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit. Neem dan contact op met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Contactgegevens:

Marleen van Dorst

Laagstraat 28

5368 AR Haren NB

06-13669136

info@marleensportmassage.nl

www.marleensportmassage.nl

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now